Home

Leen Desender

Kinder- en jongerenpsychologe

Psychotherapie voor kinderen en jongeren.

EMDR bij kinderen en jongeren.

 

Onder andere bij angst, traumatische gebeurtenissen, depressieve gevoelens, pesten, relaxatie, gedragsproblemen, ADHD, scheiding ouders

Psychotherapie

Diagnostiek

Intelligentieonderzoek (6 tot 17 jaar): de cognitieve mogelijkheden van kinderen en jongeren in kaart brengen.

 

Belevingsonderzoek (als onderdeel van het therapeutisch proces): peilt naar het emotioneel functioneren van kinderen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opvoedingsondersteuning

Samen met de ouders gaan we op zoek naar technieken om moeilijkheden in de opvoeding aan te pakken.

 

O.a. problemen bij het slapen (inslapen en doorslapen), eten, zindelijkheid, driftbuien

Copyright © Leen Desender